April 26, 2011

Ujian & Anugerah


"Segala anugerah yang sesuai dengan
hawa nafsumu maka itu adalah ujian,
dan segala ujian yang menyalahi
hawa nafsumu itu adalah anugerah."

[Syeikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn 'Arabi Qaddasallahu Sirrahu]