September 09, 2012

Let Him Weave The Verse


When you plant a tree

every leave that grows will tell you,

what you sow sill bear fruit.

So if you have any sense, my friend

don't plant anything but love,

you show your worth by what you seek.

Water flows to those who want purity

wash your hands of all desires and

come to the table of Love.

Do you want me to tell you a secret?

The flowers attract the most beautiful lover

with their sweet smile and scent

If you let God weave the verse in your poem

people will read it

forever.

Maulana Jalaluddin RumiJulai 16, 2012

Terbitlah Cahaya Dari Kesuraman

"Andainya hati dan kesedarannya - yakni penglihatan mata hati (basirah) - terisi dengan bayangan makhluk, perhatiannya tertuju kepada mereka dan ketergantungannya adalah kepadanya; (lalu) di manakah cahaya hati dapat terbit di tengah hamparan sanubari yang terkaburi dengan selubungan bayangan (makhluk) yang suram-buram?"

[Al-Habib 'Umar bin Hafidz hafizahuLlah]
Julai 09, 2012

Wahai Diri Yang Terhutang Budi
"Selama kamu hidup, kamu bagaikan seorang pengumpul keuntungan dari kurnia Allah yang sampai kepadamu daripada begitu banyak tangan. Apa yang kamu terima bukanlah benar-benar milikmu. Kamu bagaikan seorang pengurus perbendaharaan harta, kamu harus membahagi-bahagikan apa yang kamu terima, tetapi kamu bertanggungjawab terhadap perhitungannya."

"Jangan sifati dirimu dengan keutamaan, kebaikan, dan kelembutan kerana kamu melayani makhluk. Kamulah yang sebenarnya terhutang budi kepada mereka kerana telah menerima bantuanmu, dengan rendah hati.

"Lihatlah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya umat manusia, dengan kehendak yang baik, yakni menerima, mengakui, memaafkan, melayani dan mencintainya."

[Syeikhul Akbar Imam Muhyiddin Ibnu 'Arabi QaddasaLlahu Sirrahu]

Julai 05, 2012

Keberanian Dengan Keilmuan (Syaja'ah wal Hikmah)
"Sifat kita bukanlah harus berilmu pengetahuan tetapi takut, atau berkeberanian tetapi jahil."


[Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas]

Beranilah dirimu dengan kedalaman, keluasan dan kejauhan ilmu pengetahuan. Sandarkanlah ilmu itu kepada Pemiliknya, Allah Al-'Aliim. La hawla wala quwwata illa biLlah.
Julai 01, 2012

Bernaung Di Bawah Teduhan Nur Al-Islam


 
"Hakikatnya, apa sahaja yang ada di muka bumi - tamadun, ciptaan manusia dan perkara lainnya - jika mereka terasing dari cahaya penyerahan (Nur Al-Islam) kepada Al-Khaliq (Sang Pencipta), maka hasilnya di dunia adalah kefasadan dan di akhirat; 'azab."

[Al-Habib 'Umar bin Hafidz hafizahuLlah] 

Jun 30, 2012

Hadiahi Bahagia & Kasih Sayang
"Tiada pahala yang dikurniakan atas seorang manusia kerana amal-amal kebaikannya yang setanding dengan (amal kebaikan seperti) kebahagiaan dan kasih sayang yang dihadiahkannya kepada umat manusia."

[Syeikhul Akbar Imam Muhyiddin Ibnu 'Arabi QaddasaLlahu Sirrahu]


Dalam Semua Keadaan, Mengingati-Nya "Dalam keadaan apa pun, kenalilah dirimu, bahkan sekalipun kamu lebih baik daripada sesiapa pun yang lain, mohonlah kepada Allah dan bekerjalah untuk keadaan yang lebih baik. Dalam segala hal yang kamu kerjakan, jangan sekali-kali melupakan Allah."

[Syeikhul Akbar Imam Muhyiddin Ibnu 'Arabi QaddasaLlahu Sirrahu]
 

Jun 28, 2012

Kedudukanmu Bergantung Pada Ittiba'un-Nabi

‎"Ketahuilah, kamu hanya akan mendapat kedudukan mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mengikuti (ittiba') sunnah Nabi ﷺ. Sebaliknya, kamu akan diremehkan (kedudukanmu) dan dijauhkan dari Allah jika tidak mengikuti Nabi ﷺ."

[Imam Ibnu 'Athaillah As-Sakandari rahimahuLlah]


Jun 26, 2012

Cahaya Ilmu Menyinarkan Akhlak Indah


"Saya tegaskan, berapa banyak pelajar yang memiliki akhlak rendah yang telah memperoleh ilmu, tetapi telah menjauhkan diri dari pemahaman ilmu agama secara hakiki yang mampu mendatangkan kebahagiaan. Yang didapatkan hanyalah pembicaraan yang direka begitu indah oleh lidah lalu diulangi pengucapannya. Seandainya bersinar cahaya ilmu di dalam dadanya, nescaya akhlaknya akan menjadi baik."
    
[Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahuLlah, Mizanul Amal]


Jun 25, 2012

Terbit & Terbenam Mentari Di Ufuk Hati

"Matahari terbit dan terbenam. Jika tidak, dunia akan hancur. Hati juga terbit dan terbenam. Terbit ketika muncul harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbenam ketika muncul perasaan takut kepada-Nya. Jika tidak demikian, hati akan dirundung kerosakan."

[An-Nasafi]

Sayap Khauf (Takut) & Raja' (Harap)
Dalam Risalah Al-Qusyairiyyah, dinukilkan bahawa Abu 'Ali al-Rudhbari telah berkata:

"Khauf (takut) dan raja' (harap) laksana sepasang sayap kepada si burung. Apabila kedua-duanya berada dalam keseimbangan, penerbangan sang burung itu lurus dan harmonis; sedangkan apabila salah satu daripadanya kekurangan, penerbangan sang burung menjadi bermasalah. Dan apabila kedua-duanya hilang, maka nyatalah ia sudah berada pada titik kematiannya."

Pujian Yang Takkan Cukup Bagi-Mu

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmusolihat.
Segala puji bagi Allah yang dengan ni'mat-Nya disempurnakan-Nya amal soleh.