September 11, 2013

Berimanlah, Cintailah, Terimalah, Yakinilah

 
 
 
"Berimanlah kepada Nabi Allah (Muhammad sallaLlahu 'alaihi wasallam) dan risalah kebenaran Ilahi yang dibawanya. Berimanlah kepada perintah dan keadilan Allah. Selanjutnya, berimanlah kepada perkataan-perkataan hakiki seluruh nabi, sama ada yang diketahui atau tidak.
 
Cintailah para Sahabat mereka (yakni, para Nabi). Terimalah kebenaran risalah mereka. Jangan menyanggah mereka (para Sahabat Nabi ridhwanuLlahi 'alaihim). Jangan membandingkan di antara mereka (dengan tujuan menghina sesiapapun antara mereka). Berfikirlah tentang mereka dengan puji-pujian, sebagaimana yang digambarkan melalui
Al-Qur`an yang suci dan dalam kata-kata para Nabi yang hanya berupa kebenaran.
 
Tunjukkan rasa hormat, sebagaimana dilakukan para Nabi, pada keperibadian yang menjadi ciri manusia sempurna pada tempat-tempat yang suci. Terima dan yakinilah perbuatan-perbuatan dan kata-kata para wali, sekalipun kamu tidak mampu mengerti pernyataan mereka dan keajaiban yang dinisbahkan kepada mereka."
 
[Syeikhul Akbar Muhyiddin Imam Ibnu 'Arabi At-Tho`i Qaddasallahu Sirrahu]

Melangkah Tanpa Terhambat

 
 
"Untuk melangkah di jalan ini, untuk mengikuti jejak para Nabi; kamu harus ringan - yakni, ringan dalam hal dan perkara duniawi ini, ringan dalam perhatianmu terhadap dunia ini. Satu petanda keberatan yang akan menghalangimu untuk maju di jalan (menuju Allah) ini, adalah (kamu) menjadi beban kepada orang lain; sama ada menjadi tanggungan kepada orang lain, atau membiarkan orang lain membawa bebanmu (yakni, tanggungjawab-tanggungjawab, yang sebenarnya harus kamu bawa sendiri)."
 
[Syeikhul Akbar Muhyiddin Imam Ibnu 'Arabi At-Tho`i Qaddasallahu Sirrahu]

September 10, 2013

Tugas Kita Di Jalan Ini

 

 
"Jalan dan cara menuju keselamatan dan kebahagiaan abadi adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Benar. Allah telah mengajar makna kedekatan itu kepada kita. Dia mengajari kita melalui utusan-Nya yakni para rasul, sehingga kita berkata, "Kami beriman". Itulah Kebenaran. Kita menerima dan membenarkannya. Tugas kita kemudian hanyalah mengikuti ajaran dan teladan Nabi-Nya lahir dan batin.. "
 
[Syeikhul Akbar Muhyiddin Imam Ibnu 'Arabi At-Tho`i Qaddasallahu Sirrahu]

Jalan Menuju Akhirat, Dunia Ini
 
"Kehidupan di dunia ini tiada lain hanyalah sebuah jalan menuju akhirat."

[Syeikhul Akbar Muhyiddin Imam Ibnu 'Arabi At-Tho`i Qaddasallahu Sirrahu]

September 01, 2013

Ucapan, Sungguh Tidak Berguna.."Betapa banyak orang mencela, namun ia sendiri berbuat 
Betapa banyak kelemahan yang tidak tergugah tekad kuat 
Betapa sering aku mengucapkan kata dusta 
Ucapan sungguh tidak berguna jika tidak diiringi amal nyata." 

 [Imam Ibnul Jauzi RahimahuLlah]

Makanlah Dengan Usahamu
"Makanlah dengan usahamu. Jangan makan dengan (mengatasnamakan) agamamu." 

[Al-Ghauts Al-A'zhom Syeikh Abdul Qadir al-Jailani QaddasaLlahu Sirrahu]

Indah Tanpa Erti
"Betapa banyak orang yang menyesal, namun tak kunjung berhenti
Tiada tekad menyertai kelemahan dan kemalasan ini 
Berapa kali perkataan indah menyelimuti 
Namun tiada erti jika tiada amal menyertai." 

 [Imam Ibnul Jauzi RahimahuLlah]

Yang Pintar, Yang Bodoh
"Yang pintar adalah orang yang taat, sedangkan yang bodoh adalah orang yang maksiat." 

[Al-Ghauts Al-A'zhom Syeikh Abdul Qadir al-Jailani QaddasaLlahu Sirrahu]

Niat Mencari Ilmu dan Mengajar


Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 


"Aku berniat mencari ilmu dan mengajar, 
mengingatkan dan diingatkan; 
memberi manfaat dan mengambil manfaat, 
memberi faedah dan mengambil faedah; 
mendorong manusia berpegang kepada kitab Allah 
dan sunnah Rasulullah sallaLlahu 'alaihi wasallam, 
dan mengajak kepada jalan petunjuk 
serta membawa kepada kebaikan; 
semata-mata ingin mencapai keredhaan-Mu, 
mendekatkan diri kepada-Mu, 
dan mengharapkan pahala-Mu." 

[Al-Imam Al-'Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad RahimahuLlah]