Julai 31, 2011

Genangan Rahmat di Lembah Tawadhu'

"Tak ada yang menghalang turunnya kurnia dari langit
serta menghalangi rahmat Allah seperti kesombongan.
Kita berlindung kepada Allah.

Hujan yang turun dari langit hanya akan tergenang
di permukaan tanah yang rendah, bukan di permukaan
yang tinggi, dan bukan pula di puncak-puncak gunung.
Demikian pula dengan hati orang-orang yang sombong.
Rahmat Allah hanya turun pada hati yang tawadhu'."

[Imam Ibnu 'Athaillah As-Sakandari r.a.]


Tiada ulasan: