September 10, 2013

Tugas Kita Di Jalan Ini

 

 
"Jalan dan cara menuju keselamatan dan kebahagiaan abadi adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Benar. Allah telah mengajar makna kedekatan itu kepada kita. Dia mengajari kita melalui utusan-Nya yakni para rasul, sehingga kita berkata, "Kami beriman". Itulah Kebenaran. Kita menerima dan membenarkannya. Tugas kita kemudian hanyalah mengikuti ajaran dan teladan Nabi-Nya lahir dan batin.. "
 
[Syeikhul Akbar Muhyiddin Imam Ibnu 'Arabi At-Tho`i Qaddasallahu Sirrahu]

Tiada ulasan: