April 15, 2008

Cinta (xi)
Telah berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, tentang cinta:


"Mahabbah (cinta) yang bermanfaat itu terbahagi tiga, iaitu:

Mahabbatullah (Cinta kepada Allah),

mahabbah fillah (cinta kerana Allah), dan

mahabbah (cinta) kepada segala sesuatu
yang menghampirkan diri untuk mentaati~Nya
dan menjauhkannya daripada larangan~Nya.


Sedangkan cinta yang membahayakan terbahagi menjadi tiga jua:

al-mahabbah ma' Allah
(mencintai sesuatu di samping mencintai Allah
- yakni menyama tarafkan antara Cinta kepada~Nya
dan cinta kepada makhluk),

mahabbah terhadap perkara yang dibenci Allah, dan

mahabbah yang menghilangkan Cinta kepada Allah atau menguranginya.Cinta yang dialami manusia tak lepas dari 6 perkara di atas.

Mahabbatullah adalah sumber segala cinta,
merupakan dasar iman dan tauhid;
sementara dua mahabbah lainnya
adalah pendamping cinta ini.

Mahabbah terhadap sesuatu
di samping mencintai Allah
adalah sumber kemusyrikan dan cinta yang tercela.
Sementara dua mahabbah yang menurutinya
adalah penyerta cinta ini."


Tiada ulasan: