Julai 05, 2012

Keberanian Dengan Keilmuan (Syaja'ah wal Hikmah)
"Sifat kita bukanlah harus berilmu pengetahuan tetapi takut, atau berkeberanian tetapi jahil."


[Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas]

Beranilah dirimu dengan kedalaman, keluasan dan kejauhan ilmu pengetahuan. Sandarkanlah ilmu itu kepada Pemiliknya, Allah Al-'Aliim. La hawla wala quwwata illa biLlah.
Tiada ulasan: