Julai 01, 2012

Bernaung Di Bawah Teduhan Nur Al-Islam


 
"Hakikatnya, apa sahaja yang ada di muka bumi - tamadun, ciptaan manusia dan perkara lainnya - jika mereka terasing dari cahaya penyerahan (Nur Al-Islam) kepada Al-Khaliq (Sang Pencipta), maka hasilnya di dunia adalah kefasadan dan di akhirat; 'azab."

[Al-Habib 'Umar bin Hafidz hafizahuLlah] 

Tiada ulasan: