Mei 16, 2009

Ikhlas dan Benar

Fudhail bin 'Iyadh berkata, tentang firman Allah Ta'ala:  

"Supaya Dia menguji kamu, 
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." 
(Qs Al Mulk, 67:2). 

"Yang dimaksud lafaz Ahsanu Amalan
adalah yang paling ikhlas dan paling tepat." 

Ditanyakan kepadanya,  
"Apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling tepat, wahai Abu 'Ali?" 

Dia menjawab  : 
"Sesungguhnya, suatu amal itu bila dilakukan 
dengan ikhlas tetapi tidak tepat, 
maka tidak diterima oleh-Nya, 
dan bila dilakukan secara tepat tetapi tidak ikhlas, 
maka tidak diterima oleh Allah. 
Amal tidak diterima hingga 
dilakukan dengan ikhlas dan tepat. 
Yang dimaksud ikhlas 
adalah menjadikan amal untuk Allah; 
sedangkan tepat 
adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah (Saw)."


1 ulasan:

Jayadi Gusti berkata...

Betapa benar penjelasan yang indah terhadap ayat Qur-an, manakala hati terdominasi oleh cahaya makrifat. Alangkah jauh penjelasan yang indah terhadap Qur-an, manakala hati terdominasi oleh kegelapan nafs.