November 26, 2009

Tafakkur Sesaat

Wahai anak muda, kamu tidak diciptakan untuk kekal dan bersenang-senang di dunia. Ubahlah perilakumu yang tidak disukai Allah swt. Kamu menganggap sebagai suatu ketaatan dengan sekadar mengucapkan Laa Ilaaha Illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ucapan itu tidak berguna bagimu sebelum kamu menyandarkan pada-Nya segala sesuatu yang lain. Iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Ia tidak akan diterima dan tidak akan berguna jika kamu melakukan dosa dan kemaksiatan, mendurhakai Allah swt., bergelimang dalam dosa, meninggalkan solat, puasa, sedekah, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Apalah ertinya kamu ucapkan dua kalimah syahadah jika kamu sama sekali tidak taat? Bukti dari pengakuan itu adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, sabar atas bala', dan ikhlas. Sungguh tidak akan diterima ucapan tanpa amal, dan amal tanpa keikhlasan.


Wahai anak muda, yang penting bukan (sekadar) kesederhanaan pakaian dan makananmu, tetapi kezuhudan hatimu. Pakaian yang mula-mula dipakai oleh seseorang adalah pakaian bagi batinnya, kemudian baru pakaian zahirnya. Ringkasnya, ia memberikan pakaian bagi nuraninya, kemudian hatinya, kemudian dirinya, dan terakhir pada anggota badannya. Jika semuanya telah sempurna, maka datanglah kasih sayang dan kurniaan yang mengubahnya dari pakaian kegelapan menjadi pakaian kebahagiaan, kebencian menjadi kegembiraan, ketakutan menjadi keamanan, jauh menjadi dekat, dan fakir menjadi kaya.


Wahai anak muda, ambillah bahagian (rezeki) dengan tangan zuhud, bukan tangan rakus. Tidak sama orang yang makan lalu menangis (keinsafan), dengan orang yang makan lalu tertawa (kelalaian). Makanlah bahagian itu, sedang hatimu bersama Al-Haq Azza wa Jalla, maka kamu akan selamat dari kejahatannya.


Wahai anak muda, janganlah kamu bergaul di tengah manusia dengan kebutaan dan kejahilan, bahkan dengan kelalaian dan kelenaan. Pergaulilah mereka dengan basyirah (mata hati), ilmu, dan kesedaran. Jika kamu melihat kebaikan pada diri mereka, maka ikutilah. Jika kamu melihat sesuatu yang membahayakanmu, maka tinggalkanlah. Sungguh, kamu dalam kelalaian dari Al-Haq Azza wa Jalla. Kamu harus sedar.


Tafakkur adalah perbuatan hati. Jika kamu melihat kebaikan pada dirimu, bersyukurlah kepada Allah swt. Jika kamu melihat keburukan pada dirimu, maka bertaubatlah dari keburukan itu. Dengan tafakkur, agamamu akan hidup dan syaitanmu akan mati. Oleh kerana itu dikatakan, "Tafakkur sesaat adalah lebih baik dari ibadah semalaman (dalam kelalaian)."


Syeikh Abdul Qadir al-Jailani
Petikan Majlis Kedua, al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani
Menjadi Kekasih AllahTiada ulasan: